Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

Etusivu

Olet täällä

Julkaisemme uusia mittareita 17.12.2020

Uudet mittariryhmät Mittareita on 60 jaoteltu viiteen ryhmään: Nauta, Kasvi, Talous, Johtaminen ja Suosittelemme. Nauta-ryhmän mittarit ovat suunniteltu kotieläintuotannon johtamiseen. Mittarit ovat ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittaristoihin. Tarjolla on mittareita mm. Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmi-hedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä Valion KPI – Avaimesta.