Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

tilajohtaminen

Olet täällä

Bisnes+:aan avautunut maatilayrityksen johtamiseen monipuolinen mittaristo

Maatilan johtamisen työkalu Bisnes+ on saanut uusia mittareita maatilan johtamiseen

Maatilojen johtamisen alustalle Bisnes+:aan on avautunut mittava 60 mittarin mittaristo. Mittarit ovat selkeitä ja helposti mukautettavissa tilan tarpeisiin. – Mittarit ovat syntyneet viljelijöiden tarpeista ja toiveista, sanoo Bisnes+ Oy:n toimitusjohtaja Markku Brummer ja jatkaa, - Uusia mittareita ovat talouden, työajan sekä emolehmätuotannon johtamiseen. Mittaristo on jaoteltu viiteen osaan: kasvi, nauta, talous, johtaminen sekä suosittelemme. Mittaristo on muokattavissa ja omia tavoitteita voi asettaa.

Julkaisemme uusia mittareita 17.12.2020

Uudet mittariryhmät Mittareita on 60 jaoteltu viiteen ryhmään: Nauta, Kasvi, Talous, Johtaminen ja Suosittelemme. Nauta-ryhmän mittarit ovat suunniteltu kotieläintuotannon johtamiseen. Mittarit ovat ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittaristoihin. Tarjolla on mittareita mm. Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmi-hedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä Valion KPI – Avaimesta.