Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

Palvelumme

Olet täällä

Bisnes+ on kehitetty viljelijöiden toiveesta saada palvelu, joka kokoaa kaikki tilan toimintaan oleellisesti liittyvän tiedon yhteen hyvin jäsenneltyyn sähköiseen näkymään. Maatilayrityksissä syntyy runsaasti esimerkiksi maidontuotantoon, talouteen, johtamiseen ja eläinainekseen liittyvää tietoa, joka tallentuu eri sovelluksiin ja dokumentteihin. Bisnes+:ssa yritys voi määritellä itselleen seurattavat tietosisällöt ja tärkeimmät mittarit johtamisen tueksi. Bisnes+ kokoaa tarvittavan tiedon yhteen näkymään ja tieto on aina ajantasaista ja käytettävissä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Lisäksi Bisnes+ mahdollistaa käyttäjän kertakirjautumisen eli yhden kanavan tietolähteisiin.

Bisnes+:n pilotoineet kuusi maitotilaa arvioivat palvelun helppokäyttöiseksi ja helpoksi tavaksi hyödyntää tietoa johtamisessa. Yksi toivotuimmista ominaisuuksista on dokumenttien, suunnitelmien ja asiakirjojen tallennus ja käsittely samassa ja tietoturvallisessa paikassa, josta ne nopeasti löydettävissä ja käytettävissä esimerkiksi tukitarkastuksissa.

Tilasi tulokset yhtenä kokonaisuutena 24/7
Yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa helpottuu
Dokumenttisi järjestyksessä ja tallessa
Kertakirjautumalla yrityksesi tuloksiin